Prevádzky v polyfunkčnom dome

Súčasťou polyfunkčného parkovacieho domu sú obchodné prevádzky, ktoré sa nachádzajú v jeho prízemnej časti:

  • FaxCopy, s.r.o. -    www.faxcopy.sk
  • TEVOS Drogéria - www.tevos.sk
  • Oilá - remeselná zmrzlina - facebook: Oilá remeselná zmrzlina

5 podlažie - strecha: