Miesto pre Vašu reklamu

Parkovací dom navštevujú prevažne obyvatelia Trenčína a jeho okolia, ale v nemalej miere aj návštevníci z iných častí Slovenska a zo zahraničia. Využite preto možnosť umiestnenia Vašej reklamy na vnútorných stenách parkovacieho domu. V prípade záujmu nás kontaktujte.