Cenník

KRÁTKODOBÉ PARKOVANIE: 
  00.00 - 24.00 hod 
 
Do 30 min./ 0,50 €  - pri prevedení úhrady a opustení parkovacieho domu

      1 hod. / 1,50 €   a  každá ďalšia začatá hodina 1,50 €

   
   
      

            DLHODOBÉ PARKOVANIE:  
 
                            Informácie v pokladni, otvorené 24 hodín. Ceny sú vrátane DPH 20 %. Cenník je platný od 1.2.2023
                            Každý zákazník je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok parkovacieho domu zverejnený vo vnútri Parkovacieho domu.